Toegang tot de hoofdinhoud

Wat de huurder dient te weten...

We zijn allemaal minstens één keer in ons leven huurder geweest, of het nu om ons hoofdverblijf ging, een studentenverblijf of een seizoensgebonden verblijf van korte duur. In elk geval zijn de rechten en de plichten van de huurders verschillend maar we gaan verbintenissen aan in een huurcontract zonder noodzakelijk te weten welke deze precies zijn.

Hoe beschermt de wet de huurder? Welke zijn aan de andere kant de verplichtingen die men als huurder moet nakomen? 

De rechten en plichten van de onderhuurder

De huurder die zijn appartement of zijn huis onderverhuurt moet nagaan of de onderhuurder het goed bestemt tot zijn hoofdverblijfplaats. In dit geval zijn de rechten van de onderhuurder heel wat uitgebreider.
© 2021 LeBonBail
design by twinn