Toegang tot de hoofdinhoud

De verschillende vormen van het huurcontract

Men onderscheidt 3 grote categorieën huurcontracten. Voor elk hiervan bestaat er een specifieke wetgeving: het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats, het handelshuurcontract en de landbouwpacht. De andere huurcontracten zullen naar ‘gemeen recht’ worden opgesteld met verwijzing naar de bepalingen van de artikelen 1708 tot 1762 bis van het Burgerlijk Wetboek. Overzicht van de verschillende types huurcontract die er bestaan.
© 2024 LeBonBail
design by twinn