Toegang tot de hoofdinhoud

De mondelinge huurovereenkomst

De mondelinge huurovereenkomst is een huurcontract dat niet schriftelijk werd vastgelegd. Het is perfect geldig van zodra er een akkoord bestaat tussen de verhuurder en de huurder over het gebouw (of het meubilair) en de prijs (de huur). De mondelinge huurovereenkomst is echter verboden voor bepaalde huurcontracten.

De mondelinge huurovereenkomst is in het merendeel van de gevallen toegestaan.

Bij een wederzijds bindend contract, verbinden de partijen zich tegenover elkaar; in dit geval om een om een gebouw (of een roerend goed) in huur te geven en te nemen. Van zodra de partijen het eens zijn over de zaak en over de prijs, is het huurcontract een feit
De mondelinge huurovereenkomst is courant in het kader van de verhuring van een tweede verblijf of de seizoensgebonden verhuring.

De wet verbiedt echter de mondelinge huurovereenkomst voor bepaalde types huurcontract.

  • De hoofdverblijfplaats en kamer bestemd als studentenverblijf: het geschreven contract is verplicht sinds 15 juni 2007.
  • Landpacht: het geschreven huurcontract is verplicht sinds 16 december 1988.
  • Erfpacht: de overeenkomst moet niet alleen geschreven zijn maar ook zijn opgesteld met een notariële akte.

In geval van een mondelinge huurovereenkomst zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Elke mondelinge huurovereenkomst valt binnen het toepassingsveld van het Burgerlijk Wetboek (artikelen 1708 tot 1762 bis).De mondelinge handelshuurovereenkomsten zullen daarenboven nog de door de wet van 30 april 1951 opgelegde bepalingen moeten volgen.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn