Toegang tot de hoofdinhoud

De werken en herstellingen

De werken in een verhuurd goed zijn vaak het onderwerp van geschil tussen de verhuurder en de huurder. Het kan gaan om noodzakelijke en dringende werken, grote herstellingswerken, verbouwingswerken die de huurder wenst uit te voeren, de herstellingen aan het gehuurde goed op het einde van het huurcontract, enz…
© 2024 LeBonBail
design by twinn