Toegang tot de hoofdinhoud

Einde van het huurcontract

De huurder die zijn woning wil verlaten voor afloop van het huurcontract moet een vooropzeggingsperiode naleven. Indien het vertrek zich voordoet binnen de 3 eerste jaren van zijn huurcontract dan zal hij overigens een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tot 3 maanden huur kan bedragen.
© 2024 LeBonBail
design by twinn