Toegang tot de hoofdinhoud

De huurlasten

De huurlasten stemmen overeen met de kosten ingevolge de bewoning van de plaats. Er bestaan huurlasten voor de woning zelf en de huurlasten die ‘gemeenschappelijk’ worden genoemd en die betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen van het gebouw. In tegenstelling tot andere landen bestaat er in België geen beperkende lijst vastgelegd door de wetgever maar wel enkele principes waarvoor de huurder alert moet zijn bij de ondertekening van het huurcontract.
© 2024 LeBonBail
design by twinn