Toegang tot de hoofdinhoud

De werken en herstellingen

Mag de verhuurder werken uitvoeren met toestemming van de huurder? Kan hij eisen dat deze van zijn kant werken uitvoert? Heeft hij het recht om verbouwingswerken uit te voeren in het appartement of het huis dat hij huurt? Wat is een renovatiecontract? Overzicht van de praktijken en regels terzake.
© 2024 LeBonBail
design by twinn