Toegang tot de hoofdinhoud

De Huurwaarborg

Sinds de wet van 25 april 2007 bestaat er enige verwarring over de huurwaarborg die de huurder geeft als borg voor de naleving van zijn verplichtingen. Is de huurwaarborg verplicht? Welke vormen kan deze aannemen? Is er een maximum bedrag in maanden huur voorzien?...
© 2024 LeBonBail
design by twinn