Toegang tot de hoofdinhoud

Geschillen en onbetaalde huur

De huurconflicten tussen verhuurder en huurder doen zich hoofdzakelijk voor op het einde van het huurcontract of ingeval van onbetaalde huur. Vooraleer een gerechtelijke procedure te starten voor de vrederechter hebben de verhuurder en de huurder er alle belang bij om hun geschil tijdens een verzoeningsprocedure op te lossen.
© 2024 LeBonBail
design by twinn