Toegang tot de hoofdinhoud

Ledereen wordt verondersteld de wet te kennen. … En zoals voor alle contracten is het huurcontract eerst en vooral een juridische aangelegenheid. Bij elke stap duiken er, soms complexe, juridische vragen op: LeBonbail begeleidt de verhuurders en de huurders bij elke stap van hun ‘samenleven’. U vindt hier de belangrijkste nuttige wetteksten evenals een aantal artikelen die de bepalingen van het onroerend recht inzake de huur toelichten.

© 2023 LeBonBail
design by twinn