Toegang tot de hoofdinhoud

Wetten en reglementen


De relatie verhuurder – huurder wordt strikt omschreven door de wet. Inzake het verhuren van een woning zijn er hoofdzakelijk: 

Andere teksten vormen op nuttige wijze een aanvulling op deze twee wetten:

  • De Koninklijke Besluiten van 04 mei 2007;
  • Het Wetboek op de registratierechten voor de registratie van de huurcontracten;
  • Het artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek op het huurrecht van echtgenoten;
  • Het artikel 577 van het Burgerlijk Wetboek op de mede-eigendom;
  • De Brusselse, Vlaamse en Waalse Huurcodes, meer bepaald voor de normen inzake veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid van verhuurde woningen;
  • Boek III – Titel XIII van het Burgerlijk Wetboek voor de beheermandaten voor verhuring.

© 2024 LeBonBail
design by twinn