Toegang tot de hoofdinhoud

Het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats moet schriftelijk gebeuren en worden ondertekend

Het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats is een type huurcontract zoals vele andere, met evenwel heel wat specifieke wettelijke bepalingen. Eén hiervan heeft betrekking op de verplichting om het contract schriftelijk op te stellen en het te tekenen in zoveel exemplaren als er partijen zijn (plus één bestemd voor de registratie).

Verbod op een mondelinge huurovereenkomst en de verplichting om een geschreven stuk voor te leggen

In tegenstelling tot andere huurcontracten waarvoor « men schriftelijk of mondeling kan verhuren » (art 1714 van het Burgerlijk wetboek), legt de wet op dat het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats schriftelijk wordt opgesteld
Deze verplichting bestaat sinds 15 juni 2007 maar wordt opgelegd voor alle woonhuurcontracten die vóór die datum werden ondertekend: zodoende kan de verhuurder of de huurder eisen dat de lopende mondelinge huurovereenkomst wordt geregulariseerd door een document. In geval van een geschil en bij gebrek aan uitvoering binnen de acht dagen volgend op een met een aangetekend schrijven betekende ingebrekestelling of een deurwaardersexploot kan de eiser de rechter aanzoeken om de andere partij te dwingen een schriftelijk contract te tekenen.

De ondertekening van het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats is verplicht sinds 2007. 

De Koninklijke besluiten van 04 mei 2007 inzake de huurcontracten in het Brussels, Vlaams en Waals Gewest bevestigen opnieuw de verplichting om een schriftelijk contract op te stellen. Ze stellen overigens dat dit:
  • moet worden ondertekend door elke partij;
  • moet worden opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn. De registratie van het huurcontract is een verplichting, er moet dus daartoe een bijkomend exemplaar worden opgesteld;
  • het aantal door de partijen ondertekende exemplaren moet vermelden.
Om verder te gaan: 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn