Toegang tot de hoofdinhoud

De verplichte vermeldingen in het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats.

Het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats is één van de vormen van de huurcontracten. Om geldig te zijn moet dit huurcontract een aantal verplichte vermeldingen bevatten en het dwingend kader van de huurwet naleven.

De verplichte vermeldingen in het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats

Of het nu om een huurcontract van korte duur (maximum 3 jaar ), om een huurcontract van 9 jaar ( 3, 6, 9 genoemd), om een huurcontract van meer dan 9 jaar of om een huurcontract voor het leven gaat, het huurcontract moet de volgende informatie bevatten: 
  1. De identiteit van alle bij het huurcontract betrokken partijen en meer bepaald:
     - Voor de natuurlijke personen: naam, de twee eerste voornamen, adres, datum en plaats van geboorte;
     - Voor de rechtspersonen: de maatschappelijke benaming en hun ondernemingsnummer(als de onderneming dit nummer nog niet heeft ontvangen dan moet dit worden vervangen door de maatschappelijke zetel);
  2. De datum van aanvang van het huurcontract: het gaat om de datum van inwerkingtreding (overhandiging van de sleutels) en niet om de datum van de ondertekening van het huurcontract;
  3. De omschrijving van de lokalen en de delen van het gebouw die overeenstemmen met het verhuurde goed;
  4. Het bedrag van de huur;
  5. Het bedrag van de lasten;
  6. Het aantal originelen van het contract: «  opgemaakt in ___ exemplaren ».
De wet van 20 februari 1991
Voor zover het contract het goed als hoofdverblijf bestemt, is de huurwet van 20 februari 1991 van toepassing: de bepalingen van deze wet zijn verplicht.
Het huurcontract kan deze bepalingen echter aanvullen. Het bevat immers gewoonlijk heel wat andere clausules die de rechten en plichten van de verhuurder en de huurder duidelijk stellen. 
Ons formulier voor het opstellen van een huurcontract leidt u doorheen de verschillende door de wet mogelijk gemaakte opties. Deze assistent laat u toe om gemakkelijk uw contract op maat op te stellen conform de geldende wetgeving 
Om verder te gaan: 
Welke huurcontracten vallen binnen het toepassingsveld van de huurwet?
Huurcontract voor de hoofdverblijfplaats: mag men afwijken van de bepalingen van de huurwet?

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn