Toegang tot de hoofdinhoud

De pachtovereenkomst

De pachtovereenkomst is een contract voor het verhuren van één of meerdere onroerende goederen waarvan er delen, hetzij van bij het begin van het huurcontract hetzij in de loop van het huurcontract, hoofdzakelijk zijn bestemd voor het landbouwbedrijf van de huurder, met uitsluiting van de bosbouw.
De pachtovereenkomst vormt één van de drie grote door de wet omschreven categorieën van huurcontracten samen met de huurcontracten en de handelshuurcontracten.
De definitie van een landbouwbedrijf
Een landbouwbedrijf exploiteert onroerende goederen met het oog op de productie van, hoofdzakelijk voor de verkoop bestemde, landbouwproducten.

Welke wet voor de pachtovereenkomst?

Het huurcontract valt binnen het toepassingsveld van de wet van 04 november 1969 en van de algemene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake het verhuren van zaken, namelijk de artikelen 1708 tot 1762 bis van het Burgerlijk Wetboek. De volgende artikelen voorzien echter uitdrukkelijk dat de landpacht uit hun toepassingsveld wordt uitgesloten: 
  • artikel 1728 ter,
  • artikel 1728 quater,
  • artikel 1730 dat oplegt dat er een plaatsbeschrijving wordt opgesteld tussen de verhuurder en de huurder.

Looptijd van de pachtovereenkomst

Een contract voor landpacht loopt minstens standaard 9 jaar.

Het voorkooprecht ten gunste van de huurder

De eigenaar die een goed, dat het onderwerp uitmaakt van een pachtovereenkomst, wenst te verkopen is verplicht om het voorkooprecht van de huurder te respecteren zoals voorzien in §11 van de wet van 04 november 1969.

vindt u deze pagina nuttig?

Gepubliceerd op 23/04/2015 (laatste bijwerking: vr 04 aug 2023 11:58:32 CEST)

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn