Toegang tot de hoofdinhoud

Het handelshuurcontract

Het handelshuurcontract is een huurcontract voor een onroerend goed of gedeelte ervan waarbij de partijen, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend bij het begin van het huurcontract, hetzij met een uitdrukkelijk akkoord in de loop van het huurcontract, zijn overeengekomen dat de huurder of een onderhuurder dit hoofdzakelijk zal bestemmen voor de uitoefening van een kleinhandel of een ambachtelijke activiteit met direct contact met het publiek.

De handelshuurcontracten worden geregeld door de wet van 30 april 1951.

De gemene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek op de verhuring van onroerende goederen (artikel 1708 tot 1762 bis) zijn eveneens van toepassing).

Het handelshuurcontract is niet van toepassing voor het huurcontract voor kantoorruimte.

Het huurcontract voor kantoorruimte is uitgesloten uit het handelshuurcontract in de mate dat er geen contact is met het publiek.

De looptijd van het handelshuurcontract bedraagt minstens 9 jaar.

De huurder kan overigens na verloop van elke periode van drie jaar zijn huurcontract opzeggen mits een vooropzeggingstermijn van zes maanden met een exploot van een gerechtsdeurwaarder of per aangetekend schrijven.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn