Toegang tot de hoofdinhoud

Het huurcontract voor het tweede verblijf

Het huurcontract voor het tweede verblijf is een woonhuurcontract dat betrekking heeft op een al dan niet gemeubileerd goed dat de huurder niet bestemt tot zijn hoofdverblijfplaats.
Het huurcontract voor het tweede verblijf valt niet binnen het toepassingsveld van de huurwet, die enkel de huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats regelt. Enkel de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (artikel 1708 tot 1762 bis) zijn van toepassing.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn