Toegang tot de hoofdinhoud

Het renovatiecontract

Het renovatiecontract is een huurcontract waarin de huurder zich er tegenover de verhuurder toe verbindt om, in ruil voor een tegenprestatie, op zijn kosten werken, die voor rekening van de verhuurder zijn, uit te voeren.
Het renovatiecontract valt binnen het toepassingsveld van de huurwet van 20 februari 1991; er bestaat een uitzonderingsregime dat toelaat om, onder bepaalde voorwaarden, af te wijken van de elementaire vereisten inzake veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid van het te huur aangeboden goed.
Het renovatiecontract wordt meer bepaald gebruikt als de huurder zelf de werken tot inregelstelling van het gehuurd goed, die over het algemeen voor de verhuurder zijn, wil uitvoeren.
De werken moeten: 
  • aanvangen binnen een redelijke termijn;
  • duidelijk worden omschreven in het huurcontract;
  • ertoe dienen om de woning in regel te stellen;
  • bepaald zijn in de tijd;
  • het onderwerp uitmaken van een oplevering op tegenspraak (in aanwezigheid van de verhuurder en van de huurder).
Als tegenprestatie verbindt de verhuurder zich ertoe om gedurende een vrij tussen de partijen te bepalen periode:
  • geen einde te stellen aan het huurcontract
  • of om de huur niet te herzien,
  • of om de huurder een vermindering van de huur toe te staan.
Er is overigens tijdens de periode van de werken geen huur verschuldigd.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn