Toegang tot de hoofdinhoud

Het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats

Het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats is een type huurcontract waarvan de bepalingen van toepassing zijn van zodra de huurder het gehuurde pand tot zijn hoofdverblijfplaats maakt.

Bestemming van het gehuurde pand tot zijn hoofdverblijfplaats

Deze bestemming moet effectief zijn en mag niet alleen maar een eenvoudige verklaring zijn. Het kan zowel gaan om een onroerend als om een roerend goed: een mobiele plaats zoals een caravan kan dus het onderwerp uitmaken van een huurcontract voor de hoofdverblijfplaats.

De toestemming van de verhuurder is vereist

De toestemming van de verhuurder is overigens onontbeerlijk. Deze kan expliciet zijn (met bijvoorbeeld een vermelding in het huurcontract) of stilzwijgend (de verhuurder heeft zich niet verzet tegen de bestemming toen hij hiervan kennis kreeg).

De wet van 20 februari 1991 is van toepassing

Deze wet, de huurwet, is van toepassing op alle huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats. Deze biedt een grotere bescherming dan het gemeenrecht van de huurcontracten, meer bepaald aan de huurder.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn