Toegang tot de hoofdinhoud

Het huurcontract voor een parkeerplaats en voor een garage

Het huurcontract voor een garage of parkeerplaats is een huurcontract naar gemeen recht in verband met een onroerend goed waarbij de huurder en de verhuurder zijn overeengekomen om dit te bestemmen tot garage of parking.
Noch voor de huurcontracten voor een garage noch voor de huurcontracten voor een parking bestaat er een bijzondere wetgeving inzake verhuring. 
Het huurcontract zal dus standaard worden geregeld door de artikelen 1708 tot 1762 bis van het Burgerlijk Wetboek. Aangezien de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek echter, behoudens uitzondering, aanvullend zijn, bestaat er een grote contractuele vrijheid.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn