Toegang tot de hoofdinhoud

De huurder is verplicht om elke schade te melden aan de verhuurder.

De verplichting van de huurder om het goed te beheren als een goede huisvader stopt niet bij het onderhoud en de huurherstellingen. Wat betreft de grote herstellingen heeft de huurder een meldingsplicht aan de verhuurder. De huurder zal aansprakelijk worden gesteld van zodra deze zijn meldingsplicht niet nakomt.
Patrick Janssens wil verhuizen uit het huis dat hij al 4 jaar huurt. Hij geeft zijn vooropzeg en stuurt een kennisgeving van einde huurcontract. Zijn vooropzeggingstermijn begint dan te lopen. Patrick heeft al enkele maanden vastgesteld dat de waterinsijpeling via het dak erger wordt: de verf aan de muur in zijn bureau bladdert af en het houtwerk verspreidt een muffe geur. Aangezien het om grote herstellingen gaat ten laste van de verhuurder en niet om huurstellingen ten laste van de huurder doet hij niets. Hij zal gebruik maken van de plaatsbeschrijving bij vertrek om dit te melden aan de verhuurder.

De huurder heeft een meldingsplicht tegenover de verhuurder.

Bij de opstelling van de plaatsbeschrijving verwijt de expert Patrick dat hij niet eerder de herstelling heeft gemeld die al sinds maanden nodig bleek te zijn. De huurder moet immers van het voorwerp genieten «als goede huisvader». In die hoedanigheid is hij ertoe gehouden om de plaats te onderhouden maar ook om de verhuurder op de hoogte te brengen van alle schade die een grote herstelling vereist.
Patrick leest zijn huurcontract erop na en stelt vast dat er inderdaad een meldingsplicht door de huurder bestaat: «Als de Huurder vaststelt dat er grote herstellingen moeten gebeuren dan moet hij de Verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen».

De huurder die zijn meldingsplicht niet nakomt wordt aansprakelijk gesteld.

Enkel dagen later ontvangt Patrick een aangetekend schrijven van zijn vorige verhuurder waarin deze hem laat weten dat hij de herstelling van het dak voor zijn rekening zal nemen maar waarin hij ook vraagt dat hij hem schadeloosstelt voor het nadeel dat werd veroorzaakt door de insijpeling, namelijk de herstelling van het houtwerk en het schilderwerk. 
Patrick moet inderdaad zijn verhuurder schadeloosstellen: indien hij hem tijdig op de hoogte had gebracht dan had deze laatste de nodige maatregelen kunnen treffen om de bijkomende schade te vermijden.

In geval van mede-eigendom heeft de huurder eveneens een meldingsplicht voor de gemene delen.

De huurder wordt op dezelfde manier aansprakelijk gesteld als hij zwijgt over schade aan de gemene delen. In geval van nadeel kan de syndicus zich tot hem wenden en een schadevergoeding van hem eisen op grond van de verergering van de schade.
Onze raad aan de huurder: stuur systematisch en onmiddellijk een aangetekend schrijven om schade of beschadiging, die aanleiding geven tot een grote herstelling, te melden. Naargelang het geval zal deze brief naar de verhuurder, zijn vertegenwoordiger of de syndicus worden verstuurd. 

vindt u deze pagina nuttig?

Gepubliceerd op 24/04/2015 (laatste bijwerking: vr 04 aug 2023 11:40:51 CEST)

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn