Toegang tot de hoofdinhoud

Vooropzegging

De vooropzeggingstermijn is een termijn die één van de twee partijen in een contract moet naleven als hij een einde wenst te maken aan voorgenoemd contract. Het is de periode die verstrijkt tussen de kennisgeving en het daadwerkelijke einde van het contract.

Inzake een huurcontract heeft men het over de vooropzegging als de verhuurder of de huurder kennisgeven van vooropzeg om een einde te maken aan het huurcontract. 

Inzake de huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats :
«is voorzien dat in alle gevallen waarin er op elk moment vooropzeg kan worden gedaan de vooropzeggingstermijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand tijdens de welke de vooropzegging is gedaan» (Art.3-§9 van de Huurwet).
Zo wordt er als voorbeeld genomen de voortijdige ontbinding van het huurcontract op initiatief van de huurder of de voortijdige ontbinding van het huurcontract door de verhuurder om reden van persoonlijke bewoning. In de andere gevallen neemt de vooropzegging een aanvang op het moment van de kennisgeving.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

Terug naar de index

© 2024 LeBonBail
design by twinn