Toegang tot de hoofdinhoud

Accommodatie en verhuring tussen particulieren-de wetgeving in Wallonië

Het fenomeen van de accommodatie tussen particulieren neemt voortdurend uitbreiding. De Waalse overheid heeft nog geen specifieke maatregelen voorzien. De eigenaar moet er echter voor opletten dat hij geen termen gebruikt zoals «toeristische accommodatie» of «gastenkamer» want deze vallen onder een activiteit die aan een vergunning is onderworpen.

De onderverhuring moet door de verhuurder worden toegestaan

De wet voorziet dat de onderverhuring moet worden toegestaan door de verhuurder. Als u huurder bent, dan kan u enkel een kamer of uw appartement onderverhuren als u voorafgaandelijk de schriftelijke toestemming van uw verhuurder daartoe heeft gekregen.

Wallonië reglementeert het gebruik van bepaalde benamingen maar niet de verhuring op zich 

Het Decreet in verband met de toeristische accommodatiemogelijkheden in Wallonië voorziet een vergunning om bepaalde termen zoals gite, gastenkamer of gemeubileerde vakantieverhuring te mogen gebruiken.
De vergunning wordt afgeleverd door het Commissariaat generaal van het Toerisme in het kader van een procedure tijdens de welke de overheid nagaat of de woning voldoet aan de reglementering. Bepaalde premies en subsidies worden overigens verleend om de eigenaars toe te laten hun project in goede banen te leiden.

Deze reglementering beoogt niet de regeling van de accommodatie activiteit tussen particulieren

Deze heeft tot doel om een meer homogeen en minimum prestatieniveau te bereiken voor de toeristische accommodatie voortkomend uit bepaalde benamingen. 
Buiten deze belet niets dus een eigenaar om een goed te huur aan te bieden op sites voor tijdelijke verhuring tussen particulieren.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn