Toegang tot de hoofdinhoud

Recht om onder te verhuren: de bijzonderheden van de hoofdverblijfplaats

Als het om de hoofdverblijfplaats van de huurder gaat moet de onderverhuring voorafgaandelijk zijn toegestaan door de verhuurder.

Het gemeen recht laat standaard de onderverhuring toe.

Volgens het artikel 1717 van het Burgerlijk Wetboek mag de huurder onderverhuren op voorwaarde dat dit niet is verboden. 
Dat is zo voor het huren van een tweede verblijf, de seizoensgebonden verhuring, de verhuring van kantoorruimte, de verhuring van een garage of parkingmaar niet voor het verhuren van de hoofdverblijfplaats!
De huurwet voorziet dienaangaande specifieke bepalingen.

De huurder die zijn hoofdverblijfplaats wil onderverhuren moet daarvoor de toestemming van de verhuurder hebben.

Het artikel 4 van de wet van 20 februari 1991 op de huurcontracten stelt dat inzake de huur van de hoofdverblijfplaats, de onderverhuring verboden is, behoudens toelating van de verhuurder. Ditzelfde artikel omschrijft overigens de voorwaarden waarin de onderverhuring van de hoofdverblijfplaats moet gebeuren.

De onderhuurder kan zijn woning tot hoofdverblijfplaats bestemmen 

Het onderverhuringscontract wordt geregeld door de wet op de huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats op voorwaarde dat: 
  • de onderhuurder er zelf zijn hoofdverblijfplaats heeft genomen;
  • de onderverhuring werd afgesloten overeenkomstig de in de huurwet voorziene bepalingen; 
Er bestaan evenwel twee uitzonderingen op deze tweede voorwaarde.
  1. Een gemeente, een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, een vereniging of vennootschap met sociaal oogmerk en de instellingen van openbaar nut mogen onderverhuren aan een huurder die er zijn hoofdverblijfplaats neemt, hoewel zijzelf er hun «hoofdverblijfplaats» niet mogen nemen.
  2. In het kader van een handelshuurcontract kan de huurder, als het huurcontract dit niet verbiedt, een deel onderverhuren als hoofdverblijfplaats.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn