Toegang tot de hoofdinhoud

Accommodatie en verhuring tussen particulieren-de wetgeving in Brussel

De wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de toeristische accommodatie en de occasionele bemeubelde verhuring bij de bewoner staat op een tweesprong: alhoewel het gelijkvormigheidsattest verdwenen is, is de verordening inzake de toeristische accommodatie nog niet van kracht geworden.
De snelle groei van het fenomeen van accommodatie tussen particulieren dankzij platforms zoals Homelidays of Airbnb heeft de overheid ertoe gebracht om regels op te stellen teneinde te controleren wat door velen wordt beschouwd als oneerlijke concurrentie voor het klassieke hotelwezen.

De onderverhuring moet worden toegestaan door de verhuurder.

Eerst een kleine herinnering: de onderverhuring moet worden toegestaan door de verhuurder. Als u huurder bent en u wenst een kamer of uw appartement onder te verhuren, vergeet dan niet dat u voorafgaandelijk de toelating moet vragen aan uw verhuurder.

Het gelijkvormigheidsattest voor de gemeubileerde woning bestaat niet meer.

De Brusselse Huisvestingscode voorzag vroeger dat de verhuurder voor elke verhuring van een gemeubileerde woning voorafgaandelijk: 
 • facultatief een gelijkvormigheidscertificaat moest bekomen,
 • verplicht een gelijkvormigheidsattest moest bekomen. 
Deze bepaling is verdwenen uit de Brusselse Huisvestingscode.

De accommodatie tussen particulieren: is het reglement weldra van toepassing?

De verordening van 8 mei 2014 over de toeristische accommodatie werd gepubliceerd op 17 juni 2014 maar is momenteel nog altijd niet van kracht geworden.

Definitie van toeristische accommodatie 

De toeristische accommodatie heeft ook betrekking op de accommodatie tussen particulieren aangezien het gaat om de verhuring van een goed voor een periode die gaat van 1 tot 90 nachten in het kader van privé – of beroepsmatige activiteiten.

Welke zijn de door de wet voorziene kennisgevingen en/of vergunningen?

De verordening voorziet dat elke exploitatie van een toeristische accommodatie zal onderworpen zijn aan een voorafgaandelijk aangifte, maar niet aan een vergunning. Op het moment van de aangifte zal de verhuurder zich registreren onder de categorie «accommodatie bij de bewoner».

Welke zijn de verplichtingen van de verhuurder die occasioneel een particulier onderdak verschaft?

De verhuurder zal: 
 • zijn hoofdverblijfplaats hebben genomen in het gehuurde goed;
 • maximum 15 huurders tegelijk onderdak verschaffen;
 • een contract per kamer opmaken, iets wat in de praktijk maar heel zelden gebeurt;
 • zijn verzekeraar in burgerlijke aansprakelijkheid op de hoogte brengen van de verhuring van accommodatie bij de bewoner,
 • instaan voor de opvang van de huurder en de regelmatige schoonmaak,
 • de prijs voor elke kamer uithangen.

Welke zijn de criteria waaraan de gastenkamer of het appartement zal moeten voldoen?

De woning zal:
 • in een algemene goede staat van hygiëne, veiligheid en onderhoud verkeren;
 • tussen één en vijf kamers bevatten;
 • minstens vier maanden per jaar te huur worden gesteld; 
 • over sanitair, voorbehouden aan de personen in de gastenkamers, beschikken.
In afwachting van de inwerkingtreding van de verordening staat het iedereen vrij zijn woning voor één of meerdere nachten te verhuren op de community contactplatforms.
Zie ook :

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn