Toegang tot de hoofdinhoud

De bemiddelingsprocedure in geval van onbetaalde huur

De bemiddelingsprocedure gebeurt met de hulp van de vrederechter. Deze laatste maakt het mogelijk om een oplossing te vinden voor de onbetaalde huur zonder dat de eigenaar en de huurder verplicht zijn een beroep te doen op een advocaat. Maar dit gesprek leidt niet noodzakelijk tot een oplossing…
Als de huurder zijn huur niet langer betaalt en de onderlinge gesprekken en de ingebrekestelling zijn op niets uitgelopen, dan kan de bemiddelingsprocedure mogelijk een oplossing bieden voor het huurconflict. 

Waarom een bemiddelingsprocedure voor onbetaalde huur?

De bemiddeling heeft als groot voordeel dat deze gratis is en dat er geen advocaat bij nodig is. Tijdens de bemiddelingsprocedure zal de vrederechter over het algemeen geen vonnis uitspreken, hij houdt zich op de achtergrond en zorgt er enkel voor om de bemiddeling tussen de partijen vlot te laten verlopen. Om deze procedure te starten moet er een beroep worden gedaan op de vrederechter van het kanton waar het verhuurde goed is gelegen.

Onbetaalde huur: hoe een verzoek tot bemiddeling indienen?

De aanvraag tot bemiddeling bij de griffie van de rechtbank (mondelinge procedure)

De eigenaar moet naar het vredegerecht gaan, dat bevoegd is voor de plaats waar de woning is gelegen, en moet de griffie vragen om de tegenpartij op te roepen. In tegenstelling tot de gerechtelijke procedure is de huurder niet verplicht hierop in te gaan.

Het schriftelijke verzoek tot bemiddeling

Het is ook mogelijk om een brief te sturen naar de griffie van het vredegerecht om bemiddeling aan te vragen. In deze brief moeten de namen en de adressen van beide partijen voorkomen evenals een korte omschrijving van de situatie en van het verzoek. 

Hoe verloopt een bemiddelingsprocedure voor onbetaalde huur?

De bemiddeling gaat door voor de vrederechter. 
  • Ofwel leidt deze tot een akkoord: van de procedure wordt er dan een proces-verbaal opgemaakt door de rechter (dat gelijkwaardig is aan een gerechtelijke beslissing).
  • Ofwel leveren de gesprekken niets op: de rechter stelt een proces-verbaal van geen-bemiddeling op. Er zal moeten worden overgegaan tot de gerechtelijke procedure.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn