Toegang tot de hoofdinhoud

De huur verhogen of verlagen in de loop van het huurcontract: de herziening van de huur

De herziening van de huur in de loop van het huurcontract, in meer of in minder, kan het resultaat zijn van een akkoord tussen de verhuurder en de huurder of van een beslissing door de Vrederechter. In dit laatste geval zal de vragende partij het bewijs moeten leveren van de gewijzigde waarde van het verhuurde goed.
Sinds de wet van 20 februari 1991 is de herziening (in meer of in minder) van de huur in de loop van het huurcontract toegelaten. Deze is echter alleen maar mogelijk na afloop van elke driejarige periode.

De herziening van de huur door akkoord tussen verhuurder en huurder

De herziening van de huur kan zowel door de verhuurder als door de huurder worden gevraagd. Dit verzoek moet gebeuren tussen de negende en de zesde maand vóór afloop van elke driejarige periode van het huurcontract. In de loop van deze periode kunnen de verhuurder en de huurder onderhandelen en tot een akkoord komen over de herziening van de huur.
  • In geval van een akkoord zal de nieuwe huur van kracht worden vanaf de eerste dag van de volgende driejarige periode.
  • Komt er geen akkoord, dan kan de vragende partij zich tot de Vrederechter wenden.

De herziening van de huur door een beslissing van de Vrederechter

De procedure voor de rechtbank kan maar worden opgestart tussen de zesde en de derde maand vóór afloop van de lopende driejarige periode, hetzij na afloop van de periode die werd vastgelegd voor onderhandelingen tussen de verhuurder en de huurder. De rechter kan in twee gevallen een herziening toestaan.

De gewijzigde huurwaarde

De vragende partij zal, aan de hand van nieuwe omstandigheden, moeten bewijzen dat de huurwaarde van het verhuurde goed minstens 20% meer of minder bedraagt dan de op het tijdstip van de aanvraag opeisbare huur.

De uitvoering van werken door de eigenaar

Als de verhuurder bewijst dat door de op zijn kosten uitgevoerde werken de huurwaarde van het verhuurde goed met minstens 10% is gestegen tegenover de op het tijdstip van de aanvraag betaalde huur, dan kan de rechter hem toestaan de huur te verhogen. De werken die noodzakelijk zijn om het verhuurde goed in overeenstemming te brengen met de minimum vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid komen hiervoor niet in aanmerking.
Als de rechter een herziening van het bedrag van de huur toestaat, dan zal deze van kracht worden vanaf de eerste dag van de volgende driejarige periode.
Er meer over weten :

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn