Toegang tot de hoofdinhoud

De verhuurder en de huurder bepalen vrij het bedrag van de huur

Het bedrag van de huur wordt vrij vastgesteld door de verhuurder en de huurder bij de ondertekening van het huurcontract. Er bestaan bepaalde uitzonderingen of beperkingen, meer bepaald in het kader van de opeenvolgende huurcontracten van korte duur. Let op bij de verlenging van het huurcontract waarbij er geen herziening van de huur mogelijk is.

De verhuurder en de huurder bepalen vrij het bedrag van de huur bij de ondertekening van het huurcontract.

In tegenstelling tot andere landen (zoals bijvoorbeeld Frankrijk met de wet Alur) is de huur in België niet gereglementeerd.
De huur wordt bepaald bij de ondertekening van het huurcontract. De verhuurder en de huurder bepalen over het algemeen het bedrag van de huur tijdens de voorafgaandelijke discussies en onderhandelingen over de inhoud van het huurcontract.
Ter herinnering: het bedrag van de huur:
  • moet verplicht worden vermeld bij elke publiciteit en vastgoedadvertentie bij het te huur stellen van een goed,
  • moet worden vermeld in het huurcontract.

De uitzonderingen op de vrije bepaling van de huur door de verhuurder en de huurder

Er bestaan bepaalde gevallen waar de huur tussen de verhuurder en de huurder wordt opgelegd door het bedrag van de huur in het voorafgaandelijke huurcontract of door tussenkomst van de Vrederechter.

Beperking van de huur bij het afsluiten van opeenvolgende huurcontracten van korte duur

Als de verhuurder achtereenvolgens, met verschillende huurders, huurcontracten van korte duur ondertekent waaraan hij zelf een einde stelt, dan mag het bedrag van de huur in elk huurcontract niet meer bedragen dan de huur in het eerste huurcontract (plus index). Zie: De bepaling van de huur in het kader van opeenvolgende huurcontracten van korte duur

Tussenkomst van een Vrederechter bij de vermindering of verhoging van de huur

De rechter kan over het bedrag van de huur beslissen in de volgende gevallen.
  • Als de verhuurder en de huurder er niet in slagen om tot een akkoord te komen in het kader van een aanvraag tot herziening van de huur, kan de rechter de huur in meer of in min herzien.
  • Als de woning niet voldoet aan de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, kan de rechter een vermindering van de huur toestaan in afwachting van de werken tot inregelstelling.
  • De rechter kan, aan de andere kant, een verhoging van de huur ten gunste van de verhuurder toestaan in het kader van een verzoek van de huurder om het huurcontract te verlengen omwille van uitzonderlijke omstandigheden.

De bepaling van de huur in het kader van de verlenging van een huurcontract

De verlenging van het huurcontract is geen ondertekening van een nieuw huurcontract, maar de verlenging van de aanvankelijke looptijd ervan. 
De voorwaarden van het huurcontract blijven ongewijzigd met inbegrip van het bedrag van de huur. Ter herinnering: de verlenging van het huurcontract kan het resultaat zijn van de beslissing van de partijen of van een stilzwijgende verlenging bij gebrek aan een binnen de termijnen betekende opzegging.

vindt u deze pagina nuttig?

Gepubliceerd op 25/05/2015 (laatste bijwerking: vr 04 aug 2023 12:05:15 CEST)

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn