Toegang tot de hoofdinhoud

Een niet op de vervaldatum opgezegd huurcontract wordt stilzwijgend verlengd.

Welke ook de looptijd is een huurcontract waarvan de vervaldatum nadert moet worden opgezegd, door de verhuurder of de huurder, binnen de voorziene termijnen. Gebeurt dit niet, dan wordt het stilzwijgend verlengd of geherkwalificeerd tot huurcontract van negen jaar.

Een huurcontract van negen jaar opzeggen

Het huurcontract van negen jaar, doorgaans 3-6-9 genoemd, neemt een einde na afloop van de periode van negen jaar op voorwaarde dat de verhuurder of de huurder minstens zes maanden vóór de vervaldatum de opzegging betekent (Verhuurder : Brief van opzegging na afloop van huurperiode van 9 jaar / Huurder : Brief van opzegging na afloop van huurperiode van 9 jaar).
Als er geen opzegging wordt gedaan of als deze te laat wordt gedaan, dan wordt het huurcontract elke keer verlengd voor een periode van drie jaar, tegen dezelfde voorwaarden.

Wordt er niet tijdig een opzegging gedaan dan wordt het huurcontract van korte duur geherkwalificeerd tot huurcontract van negen  jaar.

Het huurcontract van korte duur heeft een looptijd die niet meer dan drie jaar mag bedragen. Het huurcontract neemt niet automatisch een einde na afloop van de tussen de verhuurder en de huurder in het huurcontract overeengekomen looptijd. Het huurcontract van korte duur neemt een einde op voorwaarde dat één van de partijen de opzegging minstens drie maanden vóór de contractuele vervaldatum betekent (Verhuurder : Brief van opzegging na afloop van huurperiode van korte duur / Huurder : Brief van opzegging na afloop van huurperiode van korte duur)
Wordt er geen opzegging verstuurd binnen de wettelijke termijn, dan zal het huurcontract automatisch worden geherkwalificeerd tot huurcontract van negen jaar tegen dezelfde voorwaarden en vanaf de aanvangsdatum van het aanvankelijke huurcontract van korte duur.

De ontbinding van het huurcontract van meer dan negen jaar

Het huurcontract van meer dan negen jaar neemt een einde na afloop van de in het huurcontract 
overeengekomen termijn op voorwaarde dat de opzegging minstens zes maanden vóór de vervaldatum door de verhuurder of de huurder werd betekend (Verhuurder : Brief van opzegging na afloop van huurperiode van meer dan 9 jaar / Huurder : Brief van opzegging na afloop van huurperiode van meer dan 9 jaar)
Bij ontstentenis wordt het huurcontract elke keer stilzwijgend verlengd voor een periode van drie jaar tegen dezelfde voorwaarden.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn