Toegang tot de hoofdinhoud

De regels voor de bepaling van de huur voor het huurcontract van korte duur

De huur in het huurcontract van korte duur kan niet worden gewijzigd bij een verlenging of als de verhuurder besluit om achtereenvolgens met verschillende huurders een huurcontract voor korte duur af te sluiten door er zelf elke keer een einde aan te stellen.
De vaststelling van de huur in het kortlopende huurcontract voor de hoofdverblijfplaats vertoont enkele bijzondere kenmerken. Al kunnen de verhuurder en de huurder over het algemeen de huur vrij bepalen, toch moeten ze bepaalde regels naleven als het gaat om de bepaling van de huur in een huurcontract van korte duur.

De bepaling van de huur in het kader van opeenvolgende kortlopende huurcontracten die met dezelfde huurder worden afgesloten

Het artikel 3 van de Huurwet voorziet dat de verhuurder en de huurder:
  • één of meerdere opeenvolgende huurcontracten kunnen afsluiten die niet langer dan 3 jaar kunnen lopen. De huur kan vrij worden bepaald.
  • elk contract één keer kunnen verlengen tegen dezelfde voorwaarden en zonder dat de totale huurtijd meer mag bedragen dan 3 jaar. De huur van het verlengde huurcontract is elke keer gelijk aan de huur die is overeengekomen in het aanvankelijke huurcontract (op de indexering na).

De bepaling van de huur in het kader van openvolgende huurcontracten van korte duur met verschillende huurders

De situatie wijzigt radicaal als de verhuurder de huurcontracten van korte duur i) opeenvolgend, ii) met verschillende huurders afsluit en iii) hij degene is die een einde stelt aan deze huurcontracten.
Gedurende de negen jaar die volgen op het afsluiten van het eerste huurcontract, mag de huur van elk huurcontract van korte duur binnen deze reeks niet hoger zijn dan de eerste huur (op de indexering na), tenzij de huurwaarde van het verhuurde goed is toegenomen:
  • met minstens 20% omwille van nieuwe omstandigheden,
  • met minstens 10% omwille van in het verhuurde goed uitgevoerde werken.
Als de verhuurder niet in staat is om te bewijzen dat de verhoging van de huur het resultaat is van één van deze twee bepalingen, dan vermindert de rechter de huur tot het in het vorige huurcontract opgenomen bedrag.

De bepaling van de huur in het kader van een huurcontract van korte duur dat wordt geherkwalificeerd tot een huurcontract van negen jaar (3-6-9)

Als het huurcontract van korte duur geherkwalificeerd wordt tot een huurcontract van negen jaar, als gevolg van een buiten de termijn betekende opzegging of een bewoning die verdergaat na afloop van het huurcontract zonder verzet door de verhuurder, dan blijven «de huur en de andere voorwaarden ongewijzigd met betrekking tot deze die in het aanvankelijke huurcontract van korte duur werden overeengekomen». Art.3-§.6 van de wet op de huurcontracten.
De huur kan dus bij die gelegenheid niet worden herzien, maar kan worden geïndexeerd of herzien tussen de negende en de zesde maand voorafgaand aan de afloop van elke driejarige periode vanaf de aanvangsdatum van het huurcontract van korte duur.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn