Toegang tot de hoofdinhoud

Bij gebrek aan een plaatsbeschrijving kan de verhuurder niet eisen dat het verhuurde goed wordt hersteld

Als er aanvankelijk geen geldige plaatsbeschrijving werd opgemaakt, dan wordt het goed, op het einde van het huurcontract, geacht zich in dezelfde staat te bevinden als bij aanvang van het huurcontract. Met de plaatsbeschrijving bij vertrek worden de huurschade en de uit te voeren herstellingen vastgelegd behalve deze die het gevolg zijn van ouderdom of slijtage die niet ten laste van de huurder kunnen worden gelegd.

Zonder plaatsbeschrijving bij aankomst wordt het goed geacht te worden teruggegeven in de oorspronkelijke staat

Het gebrek aan een plaatsbeschrijving vormt een probleem voor de verhuurder die dan maar heel moeilijk aan zijn huurder kan vragen om de huurherstellingen uit te voeren:
«Als er geen gedetailleerde plaatsbeschrijving werd opgemaakt, wordt de huurder verondersteld om het gehuurde goed te hebben ontvangen in dezelfde staat waarin dit zich op het einde van het huurcontract bevindt, tenzij tegenbewijs, wat kan worden aangetoond met alle rechtsmiddelen.» Artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek
Met andere woorden: de huurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade, tenzij het bewijs hiervan wordt geleverd. Wat in de praktijk heel moeilijk zal zijn voor de verhuurder. 

Hoe wordt de huurschade bepaald bij opstelling van de plaatsbeschrijving bij vertrek?

De verhuurder en de huurder vergelijken de plaatsbeschrijving bij vertrek met deze bij aankomst:
«Als er een gedetailleerde plaatsbeschrijving werd opgemaakt tussen de verhuurder en de huurder, dan moet deze het goed teruggeven zoals hij dat, volgens deze plaatsbeschrijving, ontvangen heeft, behalve wat is teniet gegaan of werd beschadigd door ouderdom of overmacht.» Artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek
Indien de plaatsbeschrijving bij vertrek schade aan het licht brengt die niet werd opgenomen in het verslag van de plaatsbeschrijving van aankomst, dan staat de huurder in voor de huurherstellingen. Laat hij na deze uit te voeren, dan zal hij een financiële regeling treffen met de verhuurder die zal worden vereffend op hetzelfde moment als de teruggave van de huurwaarborg en de kwijting van alle rekeningen.

De plaatsbeschrijving bij vertrek kan ouderdom noch slijtage noch overmacht ten laste leggen van de huurder 

Het artikel 1755 van het Burgerlijk Wetboek versterkt voornoemd artikel 1731:
«Geen enkele van de zogeheten huurherstellingen is ten laste van de huurders als deze werd veroorzaakt door ouderdom of overmacht».
De slijtage en de ouderdom zijn vaak onderwerp van discussie tussen de verhuurder en de huurder. Een versleten en kaal tapijt zal gemakkelijk worden beschouwd als slijtage. Maar na hoeveel jaar begint verf af te schilferen en wanneer is een ijskast toe aan vervanging?
Onder overmacht verstaat men onweerlegbare en onvoorziene voorvallen, zoals bijvoorbeeld een aardbeving, overstroming of een orkaan. Dergelijke voorvallen ontslaan de huurder van zijn aansprakelijkheid voor de hierdoor veroorzaakte schade.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn