Toegang tot de hoofdinhoud

Het vrijgeven van de huurwaarborg

Er bestaan twee manieren voor de huurder en de verhuurder om de huurwaarborg vrij te geven: met een schriftelijk akkoord of via een gerechtelijke beslissing. 
Als de huurwaarborg die uit hoofde van het huurcontract is voorzien één van de door de wet geregelde vormen is, dan kan deze op het einde van het huurcontract maar worden vrijgegeven met een akkoord tussen de verhuurder en de huurder of met een gerechtelijke beslissing.

Het vrijgeven van de huurwaarborg met een schriftelijk akkoord

Dit akkoord tot vrijgave van de huurwaarborg kan alleen maar op het einde van het huurcontract: eens de plaatsbeschrijving bij vertrek werd opgemaakt, beslissen de verhuurder en de huurder om de huurwaarborg terug te geven
Naargelang de voorzieningen van dit akkoord wordt de huurwaarborg ofwel volledig teruggegeven aan de huurder, ofwel verdeeld tussen de verhuurder en de huurder, ofwel integraal ingehouden door de verhuurder.
Concreet betekent dit dat de verhuurder en de huurder een schriftelijk akkoord tot vrijgave van de huurwaarborg ondertekenen en deze voorleggen bij de financiële instelling waar de bankwaarborg werd gevormd.

Het vrijgeven van de huurwaarborg met een beslissing van de Vrederechter

De huurwaarborg kan ook worden vrijgegeven op gerechtelijke beslissing. Deze beslissing kan genomen worden in de loop van het huurcontract of op het einde ervan, meer bepaald als de verhuurder en de huurder er niet in slagen om tot een akkoord te komen. 
In dit geval moet de eiser een ingebrekestelling naar de andere partij sturen waarna hij de Vrederechter moet aanzoeken. De Vrederechter zal de verhuurder en de huurder op een zitting oproepen. Volgt er geen verzoening, dan zal hij een voorlopig uitvoerbaar vonnis uitspreken wat de ene of de andere partij zal toelaten om de vrijgave van het geblokkeerde bedrag te verkrijgen.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn