Toegang tot de hoofdinhoud

De antwoorden op uw vragen

De eigenaar die een appartement of huis te huur aanbiedt verliest vaak het noorden bij de vele vragen die opduiken bij elke stap van het huurcontract.

Zelfs al voor aanvang van het huurcontract, met de eventuele vergunningen voor het te huur stellen, de verplichte vergunningen en verslagen of de selectie van de huurders. Daarna bij het opstellen van het huurcontract met de verplichte formaliteiten die hierbij horen zoals de plaatsbeschrijving of de registratie van het huurcontract. Tenslotte het beheer van het verhuurde goed: de verhuurder moet een reeks wettelijke verplichtingen nakomen ingeval van werken, mede-eigendom, kennisgevingen aan de huurder, enz.…

Huurlasten: forfait of provisie?

De huurlasten die overeenstemmen met de kosten die door de huurder moeten worden gedragen bovenop de huur moeten de werkelijke lasten zijn, tenzij de partijen in het huurcontract voor het forfait opteren.

Huurder: welke woonverzekering kiezen?

De huurder die een woonverzekering onderschrijft krijgt een grote keuze aan formules voorgeschoteld zonder altijd te weten welke verzekering het beste past bij zijn situatie. Overzicht van de mogelijke opties.

Hoe een studentenhuurcontract opstellen?

Het studentenhuurcontract is een huurcontract naar gemeen recht, al dan niet gemeubileerd, voor een welbepaalde duur en dat een zeker aantal verplichte vermeldingen moet bevatten.

Hoe een plaatsbeschrijving opmaken?

Om geldig te zijn moet de plaatsbeschrijving gedetailleerd zijn, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Het kan interessant zijn om een onafhankelijke expert aan te stellen die geschillen tussen verhuurder en huurder zal voorkomen.

Hoe een medehuur verlaten vóór afloop van het huurcontract?

Het gaat vaak makkelijker om een samenwoning te beginnen dan deze te beëindigen. Een medehuurder kan de medehuur onderweg verlaten omwille van een geschil tussen de medehuurders, een huwelijk of om beroepsredenen. Het volstaat niet om de verhuurder hiervan op de hoogte te brengen en de plaats te verlaten om te worden ontslagen van zijn plichten als huurder.
© 2021 LeBonBail
design by twinn