Toegang tot de hoofdinhoud

Het EPC: een verplichte audit voor elk te huur gesteld goed

Het energieprestatiecertificaat, EPC of PEB genoemd naar gelang de gewesten, is een controle van het goed die het theoretische energieverbruik van het gebouw meet. De eigenaar moet een geldig attest afleveren aan de huurder en het resultaat van de audit opnemen in zijn vastgoedadvertentie.

EPC en PEB: wat is het energieprestatiecertificaat?

Het energieprestatiecertificaat is een document dat wordt opgesteld door een energiedeskundige die het theoretische energieverbruik van het gebouw in standaard gebruiksvoorwaarden raamt. Om zijn verslag op te stellen, houdt de energiedeskundige rekening met meerdere parameters zoals de buitenmantel, de isolatie, het verwarmingssysteem, het warmwatersysteem, enz.
Dit attest vermeldt: 
  • de energieprestatiecategorie van het gebouw volgens een letter gaande van A tot G voor de meer energieverslindende;
  • het jaarlijkse theoretische verbruik van het gebouw uitgedrukt in KWh per vierkante meter en per jaar (kWh/m²/jaar);
  • de jaarlijkse CO2 uitstoot (in kg van CO2 /m²/jaar);
  • de standaard aanbevelingen.
Dit attest is 10 jaar geldig.

Waartoe dient een energieprestatiecertificaat?

Het verkregen resultaat laat de kandidaat-huurder toe om de energieprestaties van te huur gestelde woningen te vergelijken, hetzij rechtstreeks in de vastgoedadvertentie, hetzij bij het bezichtigen van de woning. Dit is in feite één van de criteria op basis waarvan hij zijn nieuwe woning zal kiezen aangezien de kosten voor verwarming een belangrijke uitgavenpost zijn.

Het EPC attest is voor de verhuurder een verplichte audit van het gebouw.

Zelfs al is de maatregel van het energieverbruik van de gebouwen een geregionaliseerde bevoegdheid in België, toch is de aflevering van een energieprestatiecertificaat voor de woning een verplichting die overal in België geldt, ongeacht het gewest. 
Sinds 01 januari 2015 heeft Wallonië, net als Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarvoor al, de uitvoering van een audit van het gebouw verplicht gemaakt, zelfs al vóór het te huur stellen van het goed.
Zie ook :

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn