Toegang tot de hoofdinhoud

Verhuring – de audit van het gebouw

Met uitzondering van het energieprestatiecertificaat, heeft de verhuurder geen specifieke verplichtingen inzake de audit van het gebouw. Hij moet de veiligheid van de woning waarborgen aan de huurder en moet dus, net zoals elke eigenaar, voldoen aan de algemene verplichtingen inzake de audit van het gebouw.

Het EPC is de enige audit die verplicht gemaakt werd door het verhuren.

Tussen de verschillende audits van het gebouw is het energieprestatiecertificaat het enige dat verplicht werd gemaakt door het feit dat de woning te huur wordt gesteld. Met andere woorden, de eigenaar-bewoner moet niet beschikken over een EPC of PEB attest. Deze verplichting bestaat vanaf het moment dat het goed te huur wordt gesteld.

De controle van de elektrische installatie is een verplichte audit voor elke eigenaar 

De elektrische installatie moet in elke woning, in de loop van de laatste 25 jaar, worden gecontroleerd. Het verplichte karakter van deze audit van het gebouw staat dus los van het feit dat de woning wordt verhuurd. De verhuurder is overigens verplicht om de huurder te waarborgen dat de elektrische installatie betrouwbaar is. Het gelijkvormigheidsattest van de elektrische installatie vormt op dit vlak een zekerheid.

De controle van de gasinstallatie is eveneens een verplichte audit voor elke eigenaar.

De controle van de gasinstallatie is een verplichte audit van het gebouw vóór het indienststellen ervan of in geval van uitbreiding van de gasinstallatie in de woning. Net zoals voor het elektriciteitsattest staat het dwingende karakter van deze controle los van het feit of de woning al dan niet verhuurd is. Het attest is zonder beperking in de tijd geldig.

De controle en het onderhoud van de koolwaterstoftank.

Verwarming op stookolie veronderstelt de aanwezigheid van een koolwaterstoftank. De installatiekosten en de inregelstelling zijn ten laste van de verhuurder. Aan de andere kant kunnen de periodieke kosten voor controle en onderhoud ten laste worden gelegd van de huurder als het huurcontract dit voorziet.
De frequentie en het verplichte karakter van het onderhoud hangen af van de inhoud van de tank en van het Gewest waar het goed is gelegen.

De controle van de koolwaterstoftank in het Waalse Gewest

Als de koolwaterstoftank een inhoud heeft van minder dan 3000 liter, dan is er geen enkele reglementering van toepassing. In het andere geval is het anti-overloopsysteem verplicht en om de 3 of 10 jaar, naargelang de technische kenmerken van de tank, moet de dichtheid worden gecontroleerd. 

De controle van de koolwaterstoftank in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Er is een milieuvergunning vereist als de koolwaterstoftank niet onder de grond ligt of een inhoud heeft van meer dan 3000 liter.

De controle van de koolwaterstoftank in het Vlaamse Gewest 

De installatie moet worden gedaan door een erkende technicus. Daarna is er een periodieke controle nodig, de frequentie ervan hangt af van de technische kenmerken van de koolwaterstoftank. 
  • Ondergrondse tank van minder dan 5000 liter: om de 5 jaar.
  • Ondergrondse tank van meer dan 5000 liter: elk jaar of om de 2 jaar in functie van de zone.
  • Bovengrondse tank: om de 3 jaar.

vindt u deze pagina nuttig?

Gepubliceerd op 12/05/2015 (laatste bijwerking: vr 04 aug 2023 12:28:53 CEST)

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn