Toegang tot de hoofdinhoud

De controle van de elektrische installatie in het verhuurde goed

De controle van de elektrische installatie is een verplichte audit van het gebouw voor elke woning. Deze is niet eigen aan de verhuring maar blijft echter wel een onontbeerlijk element in het dossier van de verhuurder.

Wat houdt de controle van de elektrische installatie in?

De elektriciteitscontrole bestaat in de inspectie van de elektrische installatie en in de verificatie of deze overeenstemt met de veiligheidsregels, opgenomen in het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI – Koninklijk Besluit van 10 maart 1981).
Deze controle moet worden uitgevoerd door een erkend organisme of een erkend expert. Deze laatste zal de gelijkvormigheid van de elektrische installatie controleren en een inspectieverslag afleveren.

Waarom een controle van de elektrische installatie?

Deze controle heeft tot doel om de veiligheid in de woningen te waarborgen en om ongevallen, die het gevolg kunnen zijn van verouderde elektrische installaties, te voorkomen.

Wanneer moet de elektriciteitscontrole gebeuren?

Er moet een nieuw gelijkvormigheidsattest van de elektrische installatie worden gevraagd in de volgende gevallen :
  • Om de 25 jaar (sinds 1981) ;
  • Als het goed verkocht wordt ;
  • Als een nieuwe installatie in gebruik wordt genomen, als deze aanzienlijk wordt gewijzigd of uitgebreid :
  • In geval van een tijdelijke installatie, bijvoorbeeld op een werf :
  • Als het vermogen van de aansluiting wordt opgedreven.

Bepaalt de ligging van het goed of er een audit van de elektrische installatie moet gebeuren?

In tegenstelling tot de verkoop, voorziet het AREI niet dat er bij de verhuring van een huis, van een appartement of van een studio een controle van de elektriciteit moet gebeuren.
Nochtans waarborgt de verhuurder de huurder dat de woning voldoet aan de minimumcriteria inzake veiligheid. Tot deze criteria behoort een «betrouwbare elektrische installatie». In geval van een ongeval kan de verzekeringsmaatschappij het bewijs vragen dat de elektrische installatie voldoet aan de normen. 
Samengevat betekent dit dat de verplichting van de verhuurder om een gelijkvormigheidsattest van de elektrische installatie van minder dan 25 jaar te bezitten een verplichting is die geldt voor elke eigenaar. In geval van een schadegeval zal hij hierdoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.

vindt u deze pagina nuttig?

Gepubliceerd op 12/05/2015 (laatste bijwerking: vr 04 aug 2023 11:39:41 CEST)

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn