Toegang tot de hoofdinhoud

De normen inzake hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid van een studentenkot.

De studentenkoten moeten dezelfde normen inzake hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid naleven als elk ander gebouw bestemd voor bewoning. Deze normen worden vastgelegd op regionaal niveau. Er bestaan echter specifieke afwijkingen verbonden aan de minimumoppervlakte van de studentenkoten.

De gemeenschappelijke normen van hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid zijn van toepassing op studentenkoten.

De Brusselse huurcode, de Vlaamse huurcode en de Waalse huurcode bepalen elk hun minimumnormen waaraan elke woning moet beantwoorden op het vlak van hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid. Deze regels hebben betrekking op de hoofdverblijven, de tweede verblijven en ook op de studentenkoten. Het te huur aangeboden pand moet aan de volgende criteria voldoen:
  • minimum oppervlakte,
  • sanitaire installaties,
  • conformiteit van gas- en elektriciteitsinstallaties,
  • verlichting,
  • verluchting,
  • enz.

De specifieke normen voor de studentenkoten 

Deze normen hebben betrekking op de oppervlakte van het studentenkot en deze worden bepaald door de gewestelijke huurcodes. 
  • Brussels Gewest: in afwijking hiervan bedraagt de minimum oppervlakte van een studentenwoning 12 m² per huurder en 18 m² voor twee huurders. 
  • Vlaams Gewest: in afwijking hiervan bedraagt de minimum oppervlakte van een studentenkamer 8 m².

Een studentenkot verhuren vereist soms de aanvraag van een verhuurvergunning.

Elk gewest heeft zijn eigen regels opgesteld inzake de toelating om te verhuren of de verhuurvergunning voor een studentenkot. Dit is verplicht in Wallonië en in Vlaanderen maar lijkt geen verplichting meer te zijn volgens de Brusselse huurcode. Voor meer details zie studentenkot en verhuurvergunning: de verschillende regels naar gelang het gewest.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn