Toegang tot de hoofdinhoud

Studentenkot: de verhuurder en de huurder moeten een plaatsbeschrijving opmaken.

De huur van een studentenkamer of van een studentenkot moet samengaan met een plaatsbeschrijving. Deze moet verplicht bij het huurcontract worden gevoegd en moet worden geregistreerd. Indien er geen plaatsbeschrijving werd opgesteld, dan kan de verhuurder niet eisen dat het kot in de oorspronkelijke staat wordt hersteld.
De verplichting om een plaatsbeschrijving op te maken is een verplichte bepaling van het Burgerlijk Wetboek die van toepassing is op alle woonhuurcontracten en niet alleen op de huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats.
De plaatsbeschrijving is dus een verplichting als men een kamer verhuurt in een studentenkot en elke andere tegenstrijdige bepaling opgenomen in het huurcontract is nietig.

De plaatsbeschrijving is verplicht.

De plaatsbeschrijving moet op tegenspraak en gedetailleerd worden opgesteld ten laatste binnen de maand volgend op de begindatum van het huurcontract.
  • Op tegenspraak: de verhuurder (of zijn vastgoedbeheerder) en de student-huurder moeten aanwezig zijn bij de opstelling van de plaatsbeschrijving, en dit zelfs als de partijen zijn overeengekomen om voor de opstelling ervan een deskundige aan te stellen.
  • Gedetailleerd: de plaatsbeschrijving bij aanvang zal zo precies mogelijk worden opgesteld om elk geschil tussen de verhuurder en de huurder te vermijden bij het opstellen van de plaatsbeschrijving bij vertrek.
  • Ten laatste binnen de maand volgend op de begindatum van het huurcontract: de plaatsbeschrijving moet dus niet noodzakelijkerwijs zijn opgemaakt vóór overhandiging van de sleutels.

De kosten voor de plaatsbeschrijving zijn gemeenschappelijk

De verhuurder en de huurder delen de eventuele kosten verbonden aan het opstellen van de plaatsbeschrijving. Deze kosten zijn over het algemeen de kosten voor de aangestelde deskundige. Het is overigens geen verplichting een deskundige aan te stellen, de verhuurder en de huurder mogen deze alleen opstellen.

Studentenkot en schade aan de gemene delen

Behoudens andere bepaling in het huurcontract of in het meegedeelde intern reglement zijn de huurders van een studentenkot niet hoofdelijk aansprakelijk voor de schade aan de gemene delen, dit wil zeggen de delen die met de andere huurders van het studentenkot worden gedeeld (inkom, keuken, salon, enz.).

Wat gebeurt er als er geen plaatsbeschrijving werd opgemaakt?

Het artikel 1731 van het Burgerlijk wetboek voorziet dat de kamer van het studentenkot, bij gebrek aan een plaatsbeschrijving, wordt teruggegeven in dezelfde staat als bij aanvang van het huurcontract. De verhuurder kan niet eisen dat de studentenkamer en /of de gemene delen van het studentenkot in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht behoudens bewijs van beschadiging.

De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract voor het studentenkot worden gevoegd en moet worden geregistreerd.

Volgens de artikelen 1714 en 1730 van het Burgerlijk wetboek volgt het huurcontract voor een studentenkot hetzelfde regime als het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats wat betreft de verplichting om de plaatsbeschrijving bij te voegen en deze  te laten registreren. Zie is de registratie van het verhuurcontract voor een studentenkot verplicht?

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn