Toegang tot de hoofdinhoud

Het huurcontract voor een studentenkot moet geregistreerd worden

In België is de registratie een verplichte formaliteit voor alle huurcontracten. Als het gaat om een kamer in een studentenkot, dan is de registratie gratis en heeft deze ook betrekking op de plaatsbeschrijving.
De verhuring van een appartement of een kamer aan een student volgt niet het stelsel van de verhuring van de hoofdverblijfmaats, maar wel het stelsel van het gemeen recht bepaald door de artikelen 1708 tot 1762 bis van het Burgerlijk Wetboek.

De registratie is verplicht voor de huurcontracten voor een studentenkot.

Dit is een verplichting van het Burgerlijk Wetboek en geen bepaling van de Huurwet van 20 februari 1991 die de huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats regelt. Deze wordt bijgevolg opgelegd aan alle woonhuurcontracten met inbegrip van een contract voor het verhuren van een woning aan een student.

De registratieplicht ligt bij de verhuurder.

In de mate dat het studentenkot beschouwd wordt als een «gebouw dat uitsluitend bestemd is als woning voor een gezin of een alleenstaande», voorziet het Wetboek der registratierechten de volgende bepalingen.

De plaatsbeschrijving van het studentenkot moet eveneens geregistreerd worden

Net zoals voor de andere huurcontracten, moet de plaatsbeschrijving van een studentenverblijf bij het huurcontract worden gevoegd. De registratie gebeurt op het registratiekantoor van de plaats waar het studentenkot is gelegen. Zie Studentenkot: de verhuurder en de huurder moeten een plaatsbeschrijving opstellen.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn