Toegang tot de hoofdinhoud

Moeten de bijlagen bij het huurcontract geregistreerd worden?

Van de bijlagen bij het huurcontract, zowel de verplichte als de facultatieve, moet enkel de plaatsbeschrijving geregistreerd worden. Het staat de verhuurder en de huurder echter vrij om alle bijlagen te registreren op voorwaarde dat deze, samen met het huurcontract, worden voorgelegd op het registratiekantoor.

Bij het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats horen verplichte bijlagen

Behalve de plaatsbeschrijving moeten de volgende wettelijke bijlagen verplicht bij het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats worden gevoegd.
  • Kopie van het Koninklijk Besluit van 8 juli 1997 dat de minimumvoorwaarden bepaalt waaraan moet worden voldaan zodat een gebouw, dat als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd, voldoet aan de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.
  • Kopie van de bijlagen bij het Koninklijk Besluit van 04 mei 2007 ter uitvoering van het artikel 11 bis, boek III, titel VIII, Hoofdstuk II, paragraaf II van het Burgerlijk Wetboek. Deze bijlage verschilt naargelang het goed gelegen is in Vlaanderen, in Wallonië of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het staat de verhuurder en de huurder vrij om nog andere bijlagen bij te voegen zoals bijvoorbeeld: 
  • een reglement van mede-eigendom,
  • een EPC-PEB attest,
  • het huishoudelijk reglement,
  • het onderhoudsboekje van het verwarmingssysteem,
  • enz.

De bijlagen bij het huurcontract moeten niet noodzakelijk geregistreerd worden

Of het nu om de verplichte bijlagen gaat (met uitzondering van de plaatsbeschrijving – zie volgende paragraaf) of om de facultatieve bijlagen, de verhuurder en de huurder zijn niet verplicht die te registreren
Ze kunnen dit desondanks toch doen op voorwaarde dat de bijlagen bij het huurcontract worden gevoegd op het moment van registratie: de bijlagen bij het huurcontract kunnen niet apart worden geregistreerd.

De registratie van de plaatsbeschrijving is verplicht

Sinds de wet van 25 april 2007 moet de plaatsbeschrijving geregistreerd worden. Dat is een dwingende bepaling van het Burgerlijk Wetboek die wordt opgelegd voor alle huurcontracten en niet enkel voor het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats.
Zie ook : 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn