Toegang tot de hoofdinhoud

De procedure voor registratie van het huurcontract

Het registratiekantoor hangt af van de ligging van het verhuurde goed. De verhuurder of de huurder kunnen het huurcontract ter plaatse registreren, via de post, per fax of per email.

Waar moet het huurcontract geregistreerd worden?

Een huurcontract moet worden geregistreerd op het registratiekantoor waarvan het goed in kwestie afhangt. Een registratiekantoor is bevoegd voor een welbepaalde geografische zone. Om te weten welk kantoor instaat voor uw gebouw kan u terecht op de volgende link.

De formaliteiten voor de registratie van een huurcontract dat niet bestemd is tot woning 

Het huurcontract dat geenszins bestemd is tot woning kan slechts worden geregistreerd via de post of ter plaatse op het bevoegde registratiekantoor.

De formaliteiten voor de registratie van een huurcontract dat geheel of gedeeltelijk bestemd is tot woning 

Het huurcontract van een gebouw dat uitsluitend of gedeeltelijk is bestemd tot woning kan worden geregistreerd via mail, post, fax of persoonlijk op het registratiekantoor.

De registratie van een huurcontract via mail 

Er moet een kopie (verplicht in pdf) van het huurcontract en/of van de plaatsbeschrijving, ondertekend door de verhuurder en de huurder, naar het bevoegde registratiekantoor worden verstuurd. De geregistreerde documenten zullen via de post naar het adres, vermeld in de mail of bij ontstentenis in het huurcontract, worden teruggestuurd.

Registratie van het huurcontract via de post 

De omzendbrief nr. 10 van 09 mei 2007 over de registratie van de huurcontracten stelt dat een huurcontract bij het bevoegde registratiekantoor kan worden geregistreerd door het verzenden van «een kopie van de door beide partijen ondertekende originele akten»
De aanvrager zal er echter alle belang bij hebben om gevolg te geven aan het verzoek van de administratie die op haar site vraagt dat er haar 2 (originele) exemplaren van het huurcontract en/of 2 (originele) exemplaren van de plaatsbeschrijving, ondertekend door de verhuurder en de huurder, worden toegestuurd. 
De geregistreerde documenten zullen per post naar het adres, vermeld in de brief of bij ontstentenis in het huurcontract, worden teruggestuurd.

Registratie van het huurcontract per fax

De aanvrager moet een kopie van het huurcontract en/of van de plaatsbeschrijving, ondertekend door de verhuurder en de huurder, naar het bevoegde registratiekantoor faxen. De geregistreerde documenten zullen per post naar het adres, vermeld in de fax of bij ontstentenis in het huurcontract, worden teruggestuurd.

Registratie van het huurcontract door persoonlijk ter plaatse te gaan 

De aanvrager kan persoonlijk naar het bevoegde registratiekantoor gaan voorzien van een «kopie van de door de twee partijen ondertekende originele akten» (omzendbrief nr. 10 van 09 mei 2007). Opgelet echter, de administratie eist op haar site dat de aanvrager «in het bezit is van het huurcontract en/of de plaatsbeschrijving, door beide partijen ondertekend, (bij voorkeur in tweevoud)». De aanvrager zal er dus alle belang bij hebben zich aan te melden met twee originele exemplaren.
Samengevat: teneinde een huurcontract te registreren, zal de aanvrager twee originelen van het huurcontract voorleggen of per fax of in pdf een kopie van het getekende contract versturen. 

Zie ook : 

vindt u deze pagina nuttig?

Gepubliceerd op 18/06/2015 (laatste bijwerking: vr 04 aug 2023 12:00:29 CEST)

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn