Toegang tot de hoofdinhoud

Waarom hebben de verhuurder en de huurder er belang bij om het huurcontract te registreren?

De registratie van het huurcontract levert de verhuurder een fiscaal voordeel op en bescherming voor het geval de huurder vertrekt. Deze vormt ook voor de huurder een waarborg: in geval van overdracht van de eigendom zal de nieuwe eigenaar het huurcontract moeten naleven.

De registratie van het huurcontract: een fiscaal voordeel voor de verhuurder

Als de huurder het goed niet uitsluitend voorbestemt tot woning, dan is de belastingheffing op de onroerende inkomsten uit hoofde van de verhuurder minder gunstig. Maar:
  • in geval van een geregistreerd huurcontract (en als het huurcontract een onderscheid maakt tussen de huur voor het woongedeelte en de huur voor de andere activiteiten) zal de belastingheffing op de huurinkomsten voor het woongedeelte gebeuren op basis van het verhoogde geïndexeerde kadastraal inkomen terwijl de huurinkomsten uit het andere deel zullen worden belast op basis van de werkelijk ontvangen huur;
  • in geval van een niet geregistreerd huurcontract (of als het huurcontract geen onderscheid maakt tussen de huur voor het woongedeelte en de huur voor de andere activiteiten) worden alle onroerende inkomsten belast op basis van de werkelijk ontvangen huur. 
Door zijn huurcontract te registreren zal de verhuurder dus minder belastingen betalen op zijn onroerende inkomsten. 

Bij gebrek aan registratie van het huurcontract kan de huurder de plaats verlaten zonder schadevergoeding en zonder vooropzegging

De mogelijkheid om een huurcontract van meer dan drie jaar op te zeggen door de huurder brengt een schadevergoeding met zich mee bij vertrek in de loop van de drie eerste jaren en een vooropzegging van drie maanden … behalve als het huurcontract niet werd geregistreerd.

De registratie van het huurcontract beschermt de huurder tegenover de nieuwe eigenaar

In geval van verkoop of schenking van het gebouw zal de nieuwe eigenaar het geregistreerde huurcontract moeten naleven op dezelfde manier als de vorige eigenaar. Aan de andere kant zal het hem vrij staan om aan een niet geregistreerd huurcontract een einde te maken.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn