Toegang tot de hoofdinhoud

De schadevergoeding voor vertrek in de loop van de 3 eerste jaren is niet verschuldigd als het huurcontract niet werd geregistreerd.

Voor de huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats van meer dan drie jaar is er een schadevergoeding verschuldigd door de huurder als deze in de loop van de eerste driejarige periode vertrekt. Deze schadevergoeding is, net als de vooropzegging, niet van toepassing voor de niet geregistreerde huurcontracten.

De door de huurder verschuldigde schadevergoeding in geval van ontbinding in de loop van de drie eerste jaren 

Ter herinnering: met uitzondering van de huurcontracten van korte duur (maximum drie jaar) kan de huurder op elk moment het huurcontract ontbinden mits een vooropzegging van drie maanden. Maar als hij het huurcontract in de loop van de drie eerste jaren ontbindt dan is hij een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan drie maanden, twee maanden of één maand huur naargelang het huurcontract een einde neemt in de loop van het eerste, het tweede of het derde jaar.

De schadevergoeding voor voortijdige ontbinding is niet verschuldigd als het huurcontract niet is geregistreerd.

Dat is één van de gevolgen van de Programmawet van 27 december 2006: sinds 01 juli 2007 verliest de verhuurder die zijn huurcontract niet heeft laten registreren op het registratiekantoor zijn recht om van de huurder een schadevergoeding te eisen bij voortijdige ontbinding door deze laatste. Dit geldt voor de huurcontracten van negen jaar (3-6-9), de huurcontracten voor meer dan negen jaar en de huurcontracten voor het leven.
Ander gevolg van deze wet: de huurder zal zijn huurcontract zonder vooropzegging kunnen ontbinden. Hij zal niet langer een vooropzeggingstermijn van drie maanden moeten naleven zoals is voorzien door de Huurwet.
De huurder die zijn huurcontract (ander dan van korte duur) wenst te ontbinden in de loop van de drie eerste jaren kan contact opnemen met het registratiekantoor waaronder zijn woning valt om te horen of het huurcontract geregistreerd werd.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn