Toegang tot de hoofdinhoud

Het voordeel van de registratie van het huurcontract voor de fiscaliteit van de verhuurder-natuurlijke persoon

Wordt het huurcontract niet geregistreerd, dan zullen de netto huurinkomsten van een verhuurd goed (in eenzelfde huurcontract) dat voor een deel gebruikt wordt als woning en voor een deel voor andere doeleinden niet worden belast op basis van het kadastraal inkomen maar op basis van de werkelijke huur.

De belastingheffing op de huurinkomsten voor natuurlijke personen 

De onroerende inkomsten uit de verhuring aan een particulier worden als volgt belast.
  • De huurder gebruikt het goed enkel als woning (geen beroepsactiviteit): geïndexeerd kadastraal inkomen verhoogd met 40%;
  • De huurder gebruikt het goed gedeeltelijk als woning en gedeeltelijk voor andere doeleinden (handel, kantoor, enz.): werkelijke huurinkomsten.
De fiscaliteit is over het algemeen duidelijk voordeliger in het kader van een verhuring uitsluitend bestemd tot woning: het verhoogde geïndexeerde kadastraal inkomen ligt vaak lager dan de werkelijk ontvangen huur.

De gevolgen van het niet registreren op de belastingheffing op onroerende inkomsten 

We vergelijken de twee mogelijke situaties:

Geregistreerd huurcontract voor gemengd gebruik: de fiscaliteit van de huurinkomsten

Het geregistreerde huurcontract moet vanzelfsprekend een onderscheid maken tussen de huur uit het beroepsmatige gedeelte en de huur uit het privégedeelte. In dit geval levert de registratie van het huurcontract een voordeel op voor de verhuurder: de huurinkomsten zullen voor elk gedeelte afzonderlijk worden belast.

Niet geregistreerd huurcontract voor gemengd gebruik: de fiscaliteit van de huurinkomsten

In het andere geval, dit wil zeggen als het huurcontract niet wordt geregistreerd of er wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de huurinkomsten uit de woning en de huurinkomsten uit de andere activiteiten, zullen deze netto-inkomsten worden belast op basis van de werkelijk ontvangen huur.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn