Toegang tot de hoofdinhoud

Hoeveel kost de registratie van het huurcontract?

De registratie van het huurcontract dat enkel bestemd is tot woning is gratis. Voor alle andere huurcontracten bedraagt het registratierecht voor het huurcontract 0,2% van de belastbare basis en 50 Euro voor de plaatsbeschrijving.

De registratie van een huurcontract voor een goed, dat uitsluitend tot woning is bestemd, is gratis

Als het huurcontract betrekking heeft op een gebouw dat uitsluitend is bestemd tot gezinswoning of woning voor een alleenstaande, dan is de registratie van het huurcontract en van de plaatsbeschrijving gratis. Dit geldt zowel voor de huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats als voor de andere woonhuurcontracten. De registratie van de door de wet verplicht gemaakte bijlagen bij het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats is eveneens kosteloos.

De registratie van de andere huurcontracten moet worden betaald

De registratie van de niet tot woning bestemde huurcontracten moet worden betaald

De registratie van elk ander huurcontract (of onderverhuring, overdracht, aanhangsel aan het huurcontract) van een gebouw dat niet wordt bestemd tot gezinswoning of woning voor een alleenstaande is onderworpen aan registratierechten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een handelszaak, een garage, kantoorruimte, enz.

De registratiekosten: het bijzondere geval van de gemengde huurcontracten

In het geval van een gemengd huurcontract, dit wil zeggen een verhuring die gedeeltelijk bestemd is tot woning en gedeeltelijk tot iets anders (kantoor, handel, enz.), onderscheidt men twee gevallen.

  • Eén enkel huurcontract: de registratie van het huurcontract is in zijn geheel aan registratierechten onderworpen.
  • Verhuring via twee afzonderlijke huerhuring via twee afzonderlijke huurcontracten (een woonhuurcontract en een ander huurcontract voor het gedeelte dat voor andere doeleinden is bestemd): enkel de registratie van het woonhuurcontract zal gratis gebeuren, voor het andere zal moeten worden betaald.

Hoe worden de kosten voor de registratie van het huurcontract berekend?

Het registratierecht wordt vastgesteld op 0,2% van de belastbare basis.

De belastbare basis wordt als volgt bepaald.

  • Huurcontract voor welbepaalde duur: de gecumuleerde bedragen van de huur en de aan de huurder opgelegde lasten voor de ganse duur van het huurcontract of, als het om een overdracht gaat, voor de nog resterende looptijd.
  • Huurcontract voor onbepaalde duur: de belastbare basis is gelijk aan het grootste van de twee volgende bedragen: 
        - tien keer het bedrag van de huur en de jaarlasten,
        - het gecumuleerd bedrag van de huur en de lasten voor de minimum in het huurcontract voorziene looptijd.

De plaatsbeschrijving wordt dan overigens geregistreerd tegen het algemeen vast recht van 50 Euro.

Wie moet er de registratierechten voor het huurcontract betalen?

De verplichting tot registratie en betaling van de hiermee samengaande rechten ligt zowel bij de verhuurder als bij de huurderIn geval van een boete voor een laattijdige registratie zal deze ook door beide partijen moeten worden gedragen.

Zie ook:

De procedure voor registratie van het huurcontract

De registratie van het huurcontract is verplicht

De plaatsbeschrijving moet geregistreerd worden

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn