Toegang tot de hoofdinhoud

De plaatsbeschrijving moet geregistreerd worden

Sinds 2007 moet de plaatsbeschrijving geregistreerd worden. De kosten voor de registratie van de plaatsbeschrijving hangen zowel af van de aard van het huurcontract als van het feit dat deze samen met het huurcontract zelf ter registratie wordt voorgelegd.

De verhuurder en de huurder moeten de plaatsbeschrijving opmaken binnen de maand volgend op de aanvang van het huurcontract.

Het artikel 1730 van het Burgerlijk Wetboek legt voor elk huurcontract (met uitzondering van de pachtovereenkomst) op om:
  • een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening ten laatste de maand volgend op deze van de betrekking van het goed;
  • de plaatsbeschrijving bij het schriftelijke huurcontract te voegen;
  • deze plaatsbeschrijving te registreren.

De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract worden gevoegd en moet worden geregistreerd.

De plaatsbeschrijving en zijn eventuele aanhangsels maken integraal deel uit van het huurcontract en moeten dus worden geregistreerd. Dit geldt voor alle huurcontracten die na 18 mei 2007 werden ondertekend, datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 april 2007.

Kosten en termijnen voor de registratie van de plaatsbeschrijving 

De regels voor de kosten van de registratie van de plaatsbeschrijving volgen twee principes. 
  1. Als de registratie van het huurcontract gratis is, dan is de registratie van de bij het huurcontract gevoegde plaatsbeschrijving dit ook. Zie: Hoeveel kost de registratie van het huurcontract? 
  2. De plaatsbeschrijving moet niet noodzakelijk samen met het huurcontract geregistreerd worden. Naar gelang het geval is de registratie al dan niet betalend.

Gratis geregistreerd huurcontract: plaatsbeschrijving bijgevoegd op het moment van registratie van het huurcontract

Overeenkomstig het eerste, hiervoor uiteengezette, principe is de registratie van de plaatsbeschrijving dus gratis.

Gratis geregistreerd huurcontract: de plaatsbeschrijving wordt achteraf ter registratie voorgelegd 

Als de plaatsbeschrijving ter registratie wordt voorgelegd na de registratie van het huurcontract, dan is het eerste principe niet van toepassing. De registratie is dan betalend en het algemeen vast recht van 50 Euro is dan verschuldigd voor de plaatsbeschrijving tenzij: 
  • de plaatsbeschrijving samen met het huurcontract in kwestie (in origineel of in kopie) ter registratie wordt voorgelegd;
  • de plaatsbeschrijving ter registratie wordt voorgelegd met een schriftelijke verklaring waarin staat opgenomen dat de plaatsbeschrijving betrekking heeft op een reeds gratis geregistreerd huurcontract bij toepassing van het artikel 161, 12° van het Wetboek op de Registratierechten.

Het huurcontract waarvan de registratie betalend is.

Voor de huurcontracten waarvoor de registratie betalend is, is de registratie van de plaatsbeschrijving dit ook. Het algemeen vast recht bedraagt 50 Euro.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn