Toegang tot de hoofdinhoud

Huurder en onderhuurder moeten een plaatsbeschrijving opmaken

Zoals voor elk woonhuurcontract gaat de opstelling van een contract voor onderverhuring samen met een plaatsbeschrijving. Deze moet verplicht bij het huurcontract worden gevoegd en worden geregistreerd als het om een huurcontract van onderverhuring van de hoofdverblijfplaats gaat.

De plaatsbeschrijving: een verplichte bepaling die elk huurcontract gemeen heeft 

De verplichting om een plaatsbeschrijving op te maken is een dwingende bepaling van het Burgerlijk Wetboek: deze heeft betrekking op alle woonhuurcontracten: hoofdverblijfplaats, het verhuren van een tweede verblijf, het verhuren van een garage…
Het contract voor onderverhuring is een huurcontract waarbij de huurder verhuurder is tegenover de onderhuurder: de plaatsbeschrijving is dus verplicht.

Wat als een onderhuurder schade veroorzaakt?

Bij onderverhuring is de hoofdhuurder de enige verantwoordelijke tegenover de verhuurder voor alle verplichtingen uit het huurcontract. De huurder is verantwoordelijk tegenover de verhuurder voor de schade die wordt toegebracht « door toedoen van personen in zijn woning of door zijn onderhuurders » (art. 1735 van het Burgerlijk Wetboek). 
In geval van schade, is het dus de hoofdhuurder die zal instaan voor de herstellingen of van wie de huurwaarborg zal worden ingehouden. Hij kan zich tot de onderhuurder wenden in het kader van het contract voor onderverhuring dat deze aan hem bindt.

Wat als er geen plaatsbeschrijving werd opgesteld in het contract voor onderverhuring?

Volgens het artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek zal het goed, bij gebrek aan een plaatsbeschrijving, worden beschouwd als door de onderhuurder te worden teruggegeven in dezelfde staat waarin dit zich bij het begin van het huurcontract bevond. De huurder kan van de onderhuurder niet eisen dat deze de plaats terug in de oorspronkelijke staat brengt tenzij hij het bewijs van beschadiging kan leveren. De huurder zal als enige de gevolgen van de huurschade dragen.
Samengevat: de plaatsbeschrijving bij een onderverhuring is niet alleen een verplichting maar wordt ook ten sterkste aangeraden ter bescherming van de hoofdhuurder.
Hoe een plaatsbeschrijving opmaken?
Om in overeenstemming te zijn met de wet moet de plaatsbeschrijving voor de onderverhuring: 
  • worden opgemaakt op tegenspraak (hoofdhuurder en onderhuurder zijn aanwezig), gedetailleerd en ten laatste binnen de maand volgend op de begindatum van het contract van onderverhuring;
  • worden opgemaakt waarbij de kosten worden gedeeld tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder (meer bepaald wanneer er een expert wordt aangesteld);
  • bij het contract voor onderverhuring worden gevoegd en moet dit worden geregistreerd als de onderhuurder er zijn hoofdverblijfplaats neemt. Zie: Is de registratie van het contract voor onderverhuring verplicht?

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn