Toegang tot de hoofdinhoud

De verplichte bijlagen bij een huurcontract

De volgende bijlagen moet bij wet bij het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats worden gevoegd.
  1. Herinnering aan de minimumcriteria voor veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid 
  2. Herinnering aan een aantal wettelijke bepalingen
  3. Plaatsbeschrijving
Het staat de verhuurder en de huurder natuurlijk vrij om nog andere bijlagen bij te voegen.

Inzake de bijlagen bij het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats legt de wet van 25 april 2007 de volgende wijzigingen op: 

Bijlage inzake de criteria voor veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid

De minimumcriteria voor veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid van een te huur gesteld goed voor hoofdbewoning worden zowel op nationaal (wet van 31 mei 1997) als op regionaal vlak gedefinieerd door de Vlaamse, Waalse en Brusselse huisvestingscodes.
Concreet betekent dit dat het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats een kopie moet bevatten van het koninklijk besluit van 08 juli 1997. U kan dit downloaden via onze site in de rubriek Wettelijk Kader of door op bovenstaande link te klikken.

Bijlage die herinnert aan bepaalde wettelijke verplichtingen

Deze bijlage, die verschilt naar gelang het goed is gelegen in het Brusselse, het Vlaamse of het Waalse Gewest, verwijst naar de belangrijkste wetgevende en wettelijke bepalingen inzake het woonhuurcontract.
De teksten worden aanvankelijk gedefinieerd door de bijlage aan het koninklijk besluit van 04 mei 2007. Er dient nota van te worden genomen dat de regionalisatie van de wet op de huurcontracten, die op 01 juli 2014 van kracht is geworden, vermoedelijk een impact zal hebben op de respectieve evolutie van deze teksten.

De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract worden gevoegd

Dit is een dwingende bepaling van het Burgerlijk Wetboek (artikel 1730) die wordt opgelegd voor elke vorm van huurcontract. Behalve de voorwaarden waarin de plaatsbeschrijving moet worden opgesteld, legt de wet op dat deze bij het geschreven huurcontract moet worden gevoegd. De plaatsbeschrijving bij het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats moet overigens worden geregistreerd op dezelfde wijze als het huurcontract zelf.

De andere bijlagen bij het huurcontract

Behalve deze verplichte bijlagen staat het de verhuurder en de huurder vrij om de bijlagen bij te voegen die zij nuttig achten. De eigenaar zou documenten kunnen bijvoegen voor de toekomstige huurder zoals bijvoorbeeld: 
  • het Energieprestatiecertificaat (EPC of PEB attest),
  • het intern reglement van de mede-eigendom,
  • het onderhoudsboekje van het verwarmingssysteem,
  • het dichtheidscertificaat van de koolwaterstoftank.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn