Toegang tot de hoofdinhoud

Energieprestatiecertificaat: de verplichtingen van de verhuurder verschillen naargelang het gewest

De wetgeving op de energieprestatie van gebouwen valt onder de bevoegdheid van de gewesten. De eigenaar moet terugvallen op de regionale reglementering om zijn verplichtingen inzake de energieprestatieaudit te kennen, zowel op het moment van publicatie van de vastgoedadvertenties als bij de ondertekening van het huurcontract. 

Een geregionaliseerde bevoegdheid in België

De maatregel van de energieprestatie van een gebouw wordt bepaald door drie regionale reglementeringen die de transposities zijn van een Europese richtlijn. Het gaat dus om een geregionaliseerde bevoegdheid in België.
Men heeft het over PEB (Performance Energétique des Bâtiments) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waalse Gewest en over EPC (Energie Prestatie Certificaat) in Vlaanderen.

EPC: de verplichtingen van de verhuurder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 1 november 2011 moet de eigenaar die een woonhuis te huur wil stellen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan elke kandidaat-huurder een geldig EPC attest uitreiken. Het energieprestatiecertificaat moet dus:
  • worden bekomen voorafgaandelijk aan de publicatie van de vastgoedadvertentie,
  • worden vermeld in elke vastgoedadvertentie
  • aan elke kandidaat-huurder gratis worden afgeleverd,
  • bij de akte worden gevoegd.
Het huurcontract moet een vermelding bevatten waarin wordt verklaard dat het attest werd uitgereikt aan de huurder of het attest zelf moet als bijlage zijn bijgevoegd.
De kosten zijn ten laste van de verhuurder en de verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar of bij de vastgoedmakelaar gemachtigd voor het te huur stellen.

EPC: de verplichtingen van de verhuurder in Vlaanderen

Het EPC attest is in Vlaanderen verplicht voor elke te huurstelling. Sinds 1 januari 2009 moet de eigenaar die een individuele woning te huur aanbiedt verplicht een geldig EPC attest afleveren aan elke kandidaat-huurder die dit vraagt.
A fortiori reikt de eigenaar een kopie van dit attest uit aan de huurder bij de ondertekening van het huurcontract.
Is er geen EPC attest, dan kan de boete gaan van 500€ tot 5000 €.

PEB: de verplichtingen van de verhuurder in Wallonië

Sinds 1 juni 2011, is de aflevering van een PEB attest verplicht voor elke verhuring van een woongebouw.
Het is pas sinds 1 januari 2015 dat de eigenaar verplicht is om het niveau van het energieprestatiecertificaat PEB te vermelden in de reclame en vastgoedadvertenties. De audit van het gebouw moet dus gebeuren vóór het te huurstellen van het goed.
Het huurcontract moet dan weer een vermelding bevatten waarin wordt verklaard dat het attest werd uitgereikt aan de huurder of het attest zelf moet als bijlage zijn bijgevoegd.

Een bijzonderheid in Wallonië: het partieel verslag van de gemene delen

Het gaat om een attest dat wordt opgesteld voor gebouwen met meerdere woningen die gemeenschappelijke installaties hebben, zoals bijvoorbeeld een gemeenschappelijke verwarmingsketel. Het energieprestatiecertificaat van een appartement moet noodzakelijkerwijs het partieel verslag bevatten. Dit verslag valt onder de verantwoordelijkheid van de syndicus en de kosten zijn ten laste van de mede-eigendom.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn