Toegang tot de hoofdinhoud

Geldt een huurbelofte als huurcontract?

Let goed op de vorm van de huurbelofte of van de reservatiefiche die de kandidaat-huurder of de verhuurder willen ondertekenen. Deze is over het algemeen van geen belang voor degene die zich eenzijdig verbindt of vormt omgekeerd een huurcontract als de huurder en de verhuurder zich wederzijds verbinden.
Het verhuren van een appartement of van een huis gaat soms heel vlug. De kandidaat-huurder gaat in op een advertentie, bezoekt het te huren appartement en bezwijkt onmiddellijk voor de charme ervan! Hij kan dan met de verhuurder of met de vastgoedmakelaar overeenkomen om het goed te «reserveren» door het ondertekenen van een reservatiefiche of een huurbelofte.

De eenzijdige huurbelofte.

Als de huurbelofte enkel een verbintenis vormt om te huren of (omgekeerd) om in huur te geven, dan bevat deze slechts één van de twee toestemmingen die nodig zijn om een huurcontract op te stellen. In die zin heeft men het over een eenzijdige verbintenis. Het staat de begunstigde van de optie vrij om, binnen een te bepalen termijn, al dan niet gebruik te maken van die optie.
Het belang van degene die ze geeft is gering aangezien hij zich verbindt zonder tegenprestatie.

De kruishuurbelofte of wederzijdse huurbelofte.

Als de verhuurder en de huurder zich wederzijds verbinden om, in dit geval, een appartement of een woning in huur te geven en te nemen, heeft men het over een kruisbelofte
Het huurcontract is een consensueel contract waarbij er een contract is van zodra de partijen het eens zijn over de zaak en over de prijs. De huurbelofte geldt bijgevolg in dit geval als huurcontract.

De besprekingen of de onderhandelingen van het huurcontract. 

Discussies, onderhandelingen of besprekingen over de voorwaarden voor het huren van een goed vormen geen verbintenis of contract. De kandidaat-huurder en de verhuurder ( of het makelaarskantoor) kunnen perfect ontwerpen of modellen van huurcontracten uitwisselen zonder dat dit ook daadwerkelijk leidt tot het opstellen van een contract.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn