Toegang tot de hoofdinhoud

De antwoorden op uw vragen

De eigenaar die een appartement of huis te huur aanbiedt verliest vaak het noorden bij de vele vragen die opduiken bij elke stap van het huurcontract.

Zelfs al voor aanvang van het huurcontract, met de eventuele vergunningen voor het te huur stellen, de verplichte vergunningen en verslagen of de selectie van de huurders. Daarna bij het opstellen van het huurcontract met de verplichte formaliteiten die hierbij horen zoals de plaatsbeschrijving of de registratie van het huurcontract. Tenslotte het beheer van het verhuurde goed: de verhuurder moet een reeks wettelijke verplichtingen nakomen ingeval van werken, mede-eigendom, kennisgevingen aan de huurder, enz.…

Verhuurders: de verzekering tegen onbetaalde huur

De solvabiliteit van de huurder analyseren is een hachelijke onderneming die geen waarborg biedt tegen onbetaalde huur: er bestaan verzekeringen die de eigenaar tegen dergelijk risico beschermen.

Verhuring – de audit van het gebouw

De antwoorden op de vragen die de verhuurder zich stelt in verband met de verplichte audits van het gebouw (EPC, gelijkvormigheid van het elektriciteitssysteem, gelijkvormigheid van de gasinstallatie, koolwaterstoftank).

Vastgoedmakelaars: welk model van huurcontract kiezen?

Het opstellen van een huurcontract is vaak onderdeel van de taken van een vastgoedmakelaar of van een gemachtigde huurbeheerder. Hoe kan de juridische betrouwbaarheid van een contract worden gewaarborgd zonder hiervoor elke keer te moeten langsgaan bij een advocaat?

Overdracht van huur: kan de vorige huurder worden vervolgd?

De huurder die zijn huurcontract overdraagt moet op de wettelijke bepalingen letten en op deze van de overeenkomst van overdracht van het huurcontract: als deze niet worden nageleefd, loopt hij het risico te worden vervolgd door de verhuurder en de nieuwe huurder.
© 2021 LeBonBail
design by twinn